Het verhaal achter ‘Huyze Ter Vaete’

De naam “Ter Vaete” verwijst naar de nabijgelegen “Vatevijver”, ook wel “Vaete vijver” genoemd. Dit is een vijver die al in 1404 werd vermeld in de archieven. De vijver werd destijds gebruikt als drinkwaterput, drenkplaats, watervoorraad om te wassen en bluswatervoorraad. Vandaag de dag is de Vatevijver nog steeds aanwezig en biedt het een prachtig uitzicht vanuit Huyze Ter Vaete. Gasten kunnen genieten van een kleine rustige wandeling rond de vijver of ontspannen zich op een bankje ernaast terwijl ze genieten van de natuurlijke schoonheid van de omgeving.